-
DAYS
-
HOURS
-
MINUTES
-
SECONDS
Regeneratieve Gebiedsontwikkeling

Schrijf je in voor het herfstprogramma 2-4 sept

programma

Regeneratieve Gebiedsontwikkeling

2-4 sept & 2-4 okt 2024
Leg een stevige basis voor de praktijk van regeneratieve gebiedsontwikkeling. Bouw een netwerk en leergemeenschap met pionierende initiatiefnemers en professionals uit verschillende sectoren en disciplines, en vind je eigen plek in dit ontwikkelende werkveld.

Over het programma

Een nieuwe weg

De huidige doelgerichte manier om naar de toekomst te navigeren lijkt haar grenzen te hebben bereikt. Er is een meer integrerende manier van navigeren nodig naar een gezonde, leefbare en veilige toekomst voor huidige en toekomstige generaties. Gebieden lijken hierin de weg voorwaarts te kunnen wijzen. 

In een gebied komt alles samen, het water- en bodemsysteem, alle transities waar we als samenleving mee te maken hebben, en de verschillende belangen van overheden, boeren, bedrijven, organisaties, of initiatieven van bewoners. Iedereen leeft of werkt in een gebied, en kan meevoelen dat een gebied uitnodigt om op een andere wijze naar de toekomst te navigeren. De stroom van het leven zelf in het gebied, van verleden naar heden naar toekomst, wijst daarbij de weg; oftewel ‘regeneratie’, de vernieuwing van het leven. 

Een regeneratief perspectief op ontwikkeling zien we terug in de landbouw, het economisch denken, stadsontwikkeling, en ecologie, maar hoe ‘doen’ we regeneratie concreet op het niveau van landschappen, gemeenschappen en systemen?

Voor wie is het?

Dit programma is voor gebiedsinnovatoren op verschillende schaalniveaus, van boeren of bewoners, natuurbeheerders tot beleidsmakers en overheidsmedewerkers.

Of je nu werkt vanuit gebieden, nationale beleidsprogramma’s, of daar tussenin, deze cursus biedt handvatten voor gebiedsgerichte en gebiedsgedreven innovatie.
Het herstel van relaties in een gebied – met als doel herstel van gezondheid en veerkracht van een gebied – is niet simpel. En iedereen die hier pogingen toe waagt, loopt tegen silo’s op die op andere schaalniveaus zijn geïnstitutionaliseerd en hun doorwerking hebben lokaal.

Doelen

Wat je in dit programma leert:
– Inzicht in de kernprincipes en frameworks voor regeneratieve gebiedsontwikkeling
– Inzicht in wat een gebied gezond en veerkrachtig maakt en waar je kunt beginnen bij de complexe opgaven in een gebiedsproces voor regeneratie.
– Hoe je condities kunt creëren in de eigen organisatie om verbindend en effectief te werken in gebieden.
– Een grotere sensitiviteit voor je rol in het gebied, het effect van je houding en relatie tot jezelf, anderen en het gebied
– Hoe je de juiste schaal en arena voor verandering en interventies kunt identificeren
– Hoe je een goed begrip kunt krijgen van de bepalende dynamieken in een gebied, en je het gebied als geheel kunt leren kennen.
– Hoe je de aanwezige kracht, en bestaande assets van een gebied kunt aanwenden voor de regeneratie voor een gebied
– Hoe je het verhaal van het gebied vertelt en hoe je dat verhaal gebruikt om een sociaal veld van betrokkenen te bouwen.
– De rol van governance en financiering in regeneratieve ontwikkeling
Procesontwerp voor regeneratieve gebiedsontwikkeling

Kosten deelname

€3000,- ex BTW
Als je werkgever je deelname financiert

€2000,- ex BTW
Als je ZZP’er bent of privé betaald

€500,- ex BTW
als je wilt deelnemen op een sponsorplek (hiervan zijn er 3 beschikbaar, neem contact op voor de mogelijkheden)

Locatie: De cursus vindt plaats op Plaats de Kleine Aarde in Boxtel en is inclusief overnachting en eten.

Aanmelden doe je door een online informatiesessie (vrijblijvend) bij te wonen om te onderzoeken of de cursus bij je past. Hiervoor kan je je opgeven via info@academyofplace.com.
Aankomende informatiesessies zijn op:
– 30 mei 10-11 uur
– 18 juni 16-17 uur
– 28 juni 12-13 uur

Definitief aanmelden doe je via het aanmeldformulier

Het programma

Het programma bestaat uit 2x een driedaags programma’s waar we dieper ingaan op regeneratieve gebiedsontwikkeling, reflecteren op praktijkervaringen en inbrengen van persoonlijke casuïstiek en bouwen aan een community of practice met andere gebiedsinnovatoren. 

2 – 4 September 2024 | Regeneratieve gebiedsontwikkeling & werken vanuit het gebied

– Principes, positionaliteit, en instrumenten in regeneratieve gebiedsontwikkeling. Introductie van principes, lenzen, en tools.
– Hoe kun je de bepalende dynamieken en behoeften van een gebied als geheel leren begrijpen?
– Hoe kun je de kracht van het gebied gebruiken voor haar regeneratie?
– Leer de Genius Loci kennen, maak een gebiedsnarratief’, en leer van praktijkvoorbeelden.

2-4 oktober 2024 | Tussenruimtesynergie creëren, organisatie & scenario 

– Hoe maak je een speelveld met diverse en nieuwe spelers?
– Hoe creëer je vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid, en inspiratie?
– Hoe help je het speelveld leren?
– Hoe neem je besluiten?

Tussen de live dagen werk je tijdens het programma aan:
Video opdrachten om je gebied beter te begrijpen en in beweging te zetten. Hier passen je de geleerde lessen en thema’s toe in je eigen praktijk
Intervisie om elkaar te ondersteunen en te spiegelen
– Het organiseren van 2 leerreizen naar plekken/vraagstukken

“Regeneratie bestaat bij gratie van ons vermogen synergie te creëren tussen (schijnbare) tegenstellingen”

Er zijn geen gebaande paden voor dit werk

Toch willen we vanuit de praktijk bijdragen aan nieuwe systeemcondities die nodig zijn om gebieden gezond en veerkrachtig te maken.

– Leer kernprocessen en competenties om spanningen te harmoniseren, en verbindende oplossingen te genereren
– Verken nieuwe financieringsvormen en governance benaderingen
– Creëer condities in de eigen organisatie voor dit werk
– Leer systeemgrenzen waar te nemen en te agenderen.

Blijf op de hoogte

Samen leren

We werken graag samen om het mycelium van organisaties, initiatieven en pioniers te verbinden en sterker te maken. Neem gerust contact op om de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken.