-
DAYS
-
HOURS
-
MINUTES
-
SECONDS
Regeneratieve Gebiedsontwikkeling

Schrijf je in voor het herfstprogramma 2-4 sept

bouwen aan de toekomst van financiering

Innovatielab fondsen burgerinitiatieven

In samenwerking met Oranje fonds

Innovatielab fondsen burgerinitiatieven

Het doel van dit lab is, met 6 fondsen, de gezamenlijke randvoorwaarden voor het voortbestaan,
potentie en groei maatschappelijke toekomstbestendig te maken.

Vanuit het Oranje Fonds en de betrokken partijen is behoefte aan gezamenlijke actie op korte- en lange termijn, met het creëren van een onderling vertrouwen als duurzame basis.

Waarom dit lab?

De uitdaging waar de betrokken fondsen en sociaal-maatschappelijke initiatieven voor staan is niet onbekend bij andere organisaties en sectoren. Er is een structureel gebrek aan stabiele financiering, capaciteit, samenwerking, vertrouwen en tijd.

Op basis van voorbeelden, zoals het New Capitalism Project (o.a Rockefeller en Ford Foundation), weten we wat de impact en potentie kan zijn wanneer fondsen een financierend en lerend ecosysteem creëren. Uit deze veilige setting ontstaan tal van vernieuwende instrumenten zoals gemeenschappelijk / pooled funding en community-based financing.