-
DAYS
-
HOURS
-
MINUTES
-
SECONDS
Regeneratieve Gebiedsontwikkeling

Schrijf je in voor het herfstprogramma 2-4 sept

Co-Lab
Regeneratieve Gebiedsfinanciering

Meerdere gebieden en labs onderzoeken de financiële systeemgrenzen en nieuwe mogelijkheden om gebieden gezond en veerkrachtig te maken met nieuw of oud financieel instrumentarium. In het co-lab bundelen deze initiatieven hun krachten om samen tot verdieping en doorbraken te komen.

Over het Lab

De huidige doelgerichte manier van financieren lijkt haar grenzen te hebben bereikt. Er is een meer regeneratieve manier van financieren nodig naar een gezonde, leefbare en veilige toekomst voor huidige en toekomstige generaties. Door vanuit gebieden naar ontwikkeling en financiering te kijken lijken zij hierin de weg voorwaarts te kunnen wijzen. 

In een gebied komt alles samen, het water- , bodem- en alle transities waar we als samenleving mee te maken hebben, en de verschillende belangen van overheden, boeren, bedrijven, organisaties, of initiatieven van bewoners. Een regeneratief financieel systeem is een van de voorwaarden voor een regeneratief gebied. 

Leidende vragen

Wat zijn de kernprincipes en frameworks voor regeneratie en regeneratieve gebiedsfinanciering?

Welke condities en randvoorwaarden zijn er nodig voor jezelf, het Lab, je organisatie, het gebied en het systeem?

Welke sensitiviteit dien je te ontwikkelen voor je rol in het gebied, het effect van je houding en relatie tot jezelf en anderen?

Wat is de juiste schaal en arena voor verandering voor het Lab?

Hoe kun je een goed begrip krijgen van de bepalende dynamieken in een Lab, een gebied en het geheel?


Voor wie?

het co-lab is voor pioniers op verschillende schaalniveaus, van boeren of bewoners, natuur-beheerders tot financiers en overheidsmedewerkers.

Of je nu werkt vanuit gebieden, vanuit het financiële systeem of nationale beleidsprogramma’s, of daar tussenin, deze cursus biedt handvatten voor een nieuwe manier van financieren.

Het programma

Programma opbouw


Het lab start met twee dagen co-initaitie waarin we dieper ingaan op regeneratieve gebiedsfinanciering, de opzet van het Lab, en de gebiedscasuistiek.

Kosten deelname
Met diverse partijen dekken we de kosten om het Lab te organiseren.
DAG 1: 12 sept

Het fundament

Op dag 1 leren we elkaar dieper kennen en staan we stil bij de basis principes van regeneratie en hoe die verbonden zijn met gebiedsfinanciering. We creëren een gedeeld vertrekpunt en ontwikkelen gemeenschappelijke taal. We duiken in de instrumenten voor regeneratie en regeneratieve gebiedsfinanciering vanuit de theorie en praktijkvoorbeelden.

Op deze dag werken we aan een gezamelijke intentie om dit lab verder mee vorm te geven.

We onderzoeken tools en methodieken die je kunnen helpen bij o.a.

– Het herkennen van het potentieel in gebieden

– Blended en coöperatieve vormen van financieren

– Ontwikkelen van gebiedsfinanciering op verschillende schaalniveaus

DAG 2: 13 sept

Co-initiatie

Op basis van de principes op dag 1 co-initieren we op dag 2 het Co-Lab Regeneratieve Gebiedsfinanciering. We agenderen vraagstukken en potentiële samenwerkingen.


Vanuit de praktijk kijken we naar nieuwe systeemcondities die nodig zijn om gebieden gezond en veerkrachtig te maken.

Veelgestelde vragen

Neem contact op

Samen leren we meer

Neem gerust contact op om te kijken of dit bij je past en hoe we eventueel kunnen samenwerken