professional series

Regeneratieve Gebiedsfinanciering
12 & 13 sept 2024

Geld stuurt

Waartoe

De huidige doelgerichte manier van financieren lijkt haar grenzen te hebben bereikt. Er is een meer regeneratieve manier van financieren nodig naar een gezonde, leefbare en veilige toekomst voor huidige en toekomstige generaties. Door vanuit gebieden naar ontwikkeling en financiering te kijken lijken zij hierin de weg voorwaarts te kunnen wijzen. 

In een gebied komt alles samen, het water- , bodems- en alle transities waar we als samenleving mee te maken hebben, en de verschillende belangen van overheden, boeren, bedrijven, organisaties, of initiatieven van bewoners. Een regeneratief financieel systeem is een van de voorwaarden voor een regeneratief gebied. 

Tijdens deze twee dagen cureren wij een programma waar we met en vooral van elkaar leren en ontwikkelen. In dit nieuwe veld zijn er nog geen bewezen tools, aanpakken of instrumenten. Door bewuster te worden van de effecten van het financiële systeem op jezelf, elkaar, de organisatie, het gebied en systeem creëren we lenigheid en creativiteit om mét de stroom mee te bewegen, en condities te scheppen die het aanwezige potentieel in het gebied helpen ontsluiten.
Gebiedsfinanciering is daarmee een sluitstuk van een langer proces waar verbinding, vertrouwen en veiligheid gecreëerd wordt. En het kán! In verschillende gebieden over de hele wereld zijn mensen en partijen aan het innoveren om nieuwe financieringsvormen te testen.

Het doel


Inzicht krijgen in de kernprincipes en frameworks voor regeneratie en regeneratieve gebiedsfinanciering 

Inzichtkrijgen in welke governance en finance een gebied gezond en veerkrachtig maakt 

Hoe je condities kunt creëren in je eigen team/organisatie om verbindend en effectief te werken in gebieden.

Een grotere sensitiviteit voor je rol in het gebied, het effect van je houding en relatie tot jezelf, anderen en het gebied

Hoe je de juiste schaal en arena voor verandering en interventies kunt identificeren

Hoe je een goed begrip kunt krijgen van de bepalende dynamieken in een gebied, en je het gebied als geheel kunt leren kennen.

Hoe je de aanwezige kracht, en bestaande assets van een gebied kunt aanwenden voor de regeneratie voor een gebied

Voor wie

Dit tweedaagse programma is voor gebiedsinnovatoren en gemeenschapsbouwers op verschillende schaalniveaus, van boeren of bewoners, natuurbeheerders tot financiers en overheidsmedewerkers. Of je nu werkt vanuit gebieden, vanuit het financiële systeem of nationale beleidsprogramma’s, of daar tussenin, deze cursus biedt handvatten voor een nieuwe manier van financieren

Kosten deelname


€2000,- ex BTW als je werkgever/opleidingsbudget je deelname financiert

€1200,- ex BTW als je ZZP’er bent of privé betaald.

DE PROGRAMMA OPBOUW

Het programma bestaat uit een tweedaags programma waar we dieper ingaan op regeneratieve gebiedsfinanciering, reflecteren op praktijkervaringen en inbrengen van persoonlijke casuïstiek en bouwen aan een community of practice met andere gebiedsinnovatoren.

12 sept fundament

Kick off, container van het programma, wie is hier en wat breng je mee?

Principes, positionaliteit, en instrumenten in regeneratie en regeneratieve gebiedsfinanciering.

Introductie van principes, model, en tools.

Hoe ziet regeneratieve financiering eruit in de en jouw praktijk en op verschillende schaalniveaus?

13 sept
spanningen

Regeneratie bestaat bij gratie van ons vermogen synergie te creëren tussen (schijnbare) tegenstellingen. Leer kernprocessen en competenties om spanningen te harmoniseren, en verbindende oplossingen te genereren.

Vaak zijn er nog geen gebaande paden voor dit werk. Toch willen we vanuit de praktijk bijdragen aan nieuwe systeemcondities die nodig zijn om gebieden gezond en veerkrachtig te maken.

Verken nieuwe governance benaderingen die passen bij regeneratieve gebiedsfinanciering. Hoe neem je besluiten?

Creëer condities in de eigen organisatie voor dit werk. Leer systeemgrenzen waar te nemen en te agenderen.

Stay Connected

Samen leren we meer

Neem gerust contact op om te kijken of dit programma bij je past en hoe we eventueel kunnen samenwerken.