Voor veerkrachtige & gezonde gebieden

Leren met, in en van gebieden

 

Akademie van Plaats

Programma regeneratieve Gebiedsontwikkeling 

___

De huidige doelgerichte manier om naar de toekomst te navigeren lijkt haar grenzen te hebben bereikt. Er is een meer integrerende manier van navigeren nodig naar een gezonde, leefbare en veilige toekomst voor huidige en toekomstige generaties. Gebieden lijken hierin de weg voorwaarts te kunnen wijzen. 

In een gebied komt alles samen, het water- en bodemsysteem, alle transities waar we als samenleving mee te maken hebben, en de verschillende belangen van overheden, boeren, bedrijven, organisaties, of initiatieven van bewoners. Iedereen leeft of werkt in een gebied, en kan meevoelen dat een gebied uitnodigt om op een andere wijze naar de toekomst te navigeren. De stroom van het leven zelf in het gebied, van verleden naar heden naar toekomst, wijst daarbij de weg; oftewel ‘regeneratie’, de vernieuwing van het leven. 

Een regeneratief perspectief op ontwikkeling zien we terug in de landbouw, het economisch denken, stadsontwikkeling, en ecologie, maar hoe ‘doen’ we regeneratie concreet op het niveau van landschappen, gemeenschappen en systemen?

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is voor gebiedsinnovatoren op verschillende schaalniveaus, van boeren of bewoners, natuurbeheerders tot beleidsmakers en overheidsmedewerkers. Of je nu werkt vanuit gebieden, nationale beleidsprogramma’s, of daar tussenin, deze cursus biedt handvatten voor gebiedsgerichte en gebiedsgedreven innovatie.

Het herstel van relaties in een gebied – met als doel herstel van gezondheid en veerkracht van een gebied – is niet simpel. En iedereen die hier pogingen toe waagt, loopt tegen silo’s op die op andere schaalniveaus zijn geïnstitutionaliseerd en hun doorwerking hebben lokaal.

 

Deelname kosten

Deelname aan het programma kost:

 • €3000,- ex BTW als je werkgever je deelname financiert
 • €2000,- ex BTW als je ZZP’er bent of privé betaald
 • €500,- ex BTW als je wilt deelnemen op een sponsorplek (hiervan zijn er 3 beschikbaar, neem contact op voor de mogelijkheden)

📍Locatie: De cursus vindt plaats op Plaats de Kleine Aarde in Boxtel. 

📝 Aanmelden doe je door een online informatiesessie (vrijblijvend) bij te wonen om te onderzoeken of de cursus bij je past. Vervolgens meld je je aan via onderstaand aanmeldformulier. 

Naar het aanmeldformulier

Aankomende informatiesessies

👉 Dinsdag 16 mei 10-11 uur

Aanmelden informatiesessie

Doelen en uitkomsten programma

Wat je in dit programma leert:

 • Inzicht in de kernprincipes en frameworks voor regeneratieve gebiedsontwikkeling
 • Inzicht in wat een gebied gezond en veerkrachtig maakt en waar je kunt beginnen bij de complexe opgaven in een gebiedsproces voor regeneratie.
 • Hoe je condities kunt creëren in de eigen organisatie om verbindend en effectief te werken in gebieden.
 • Een grotere sensitiviteit voor je rol in het gebied, het effect van je houding en relatie tot jezelf, anderen en het gebied
 • Hoe je de juiste schaal en arena voor verandering en interventies kunt identificeren
 • Hoe je een goed begrip kunt krijgen van de bepalende dynamieken in een gebied, en je het gebied als geheel kunt leren kennen.
 • Hoe je de aanwezige kracht, en bestaande assets van een gebied kunt aanwenden voor de regeneratie voor een gebied
 • Hoe je het verhaal van het gebied vertelt en hoe je dat verhaal gebruikt om een sociaal veld van betrokkenen te bouwen.
 • De rol van governance en financiering in regeneratieve ontwikkeling
 • Procesontwerp voor regeneratieve gebiedsontwikkeling

Programma opbouw

Het programma bestaat uit 2x een driedaags programma’s waar we dieper ingaan op regeneratieve gebiedsontwikkeling, reflecteren op praktijkervaringen en inbrengen van persoonlijke casuïstiek en bouwen aan een community of practice met andere gebiedsinnovatoren. 

 2 – 4 September 2024 | Regeneratieve gebiedsontwikkeling & werken vanuit het gebied

 • Kick off, container van het programma, wie is hier en wat breng je mee?
 • Principes, positionaliteit, en instrumenten in regeneratieve gebiedsontwikkeling. Introductie van principes, lenzen, en tools.
 • Hoe kun je de bepalende dynamieken en behoeften van een gebied als geheel leren begrijpen? Hoe kun je de kracht van het gebied gebruiken voor haar regeneratie? Leer de Genius Loci kennen, maak een gebiedsnarratief’, en leer van praktijkvoorbeelden.

2-4 oktober 2024 | Tussenruimte, synergie creëren, organisatie & scenario 

 • Hoe maak je een speelveld met diverse en nieuwe spelers? Hoe creëer je vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid, en inspiratie? Hoe help je het speelveld leren? Hoe neem je besluiten?
 • Regeneratie bestaat bij gratie van ons vermogen synergie te creëren tussen (schijnbare) tegenstellingen. Leer kernprocessen en competenties om spanningen te harmoniseren, en verbindende oplossingen te genereren.
 • Vaak zijn er nog geen gebaande paden voor dit werk. Toch willen we vanuit de praktijk bijdragen aan nieuwe systeemcondities die nodig zijn om gebieden gezond en veerkrachtig te maken. Verken nieuwe financieringsvormen en governance benaderingen. Creëer condities in de eigen organisatie voor dit werk. Leer systeemgrenzen waar te nemen en te agenderen.

Tussen de live dagen werk je tijdens het programma aan:

 • Video opdrachten om je gebied beter te begrijpen en in beweging te zetten. Hier passen je de geleerde lessen en thema’s toe in je eigen praktijk
 • Intervisie om elkaar te ondersteunen en te spiegelen
 • Het organiseren van 2 leerreizen naar plekken/vraagstukken
iets over ..

AKADEMIE VAN PLAATS

De Akademie van Plaats specialiseert zich in gebiedsgebonden processen, kennis, en transities. Daarbij werken we volgens uitgangspunten en instrumenten om met regeneratieve gebiedsontwikkeling aan de slag te gaan. We bieden programma’s aan voor boeren, bewoners, ambtenaren, financiers, procesbegeleiders en adviseurs. 

Dr. Thieu Besselink

Thieu Besselink

Thieu Besselink

Akademie van Plaats

Een van de Nederlandse experts op het gebied van regeneratieve gebiedsontwikkeling. Verbindt al meer dan 20 jaar universitaire (o.a. Universiteit Utrecht) inzichten aan gebiedsprocessen (o.a. Townmaking in diverse regio's) en leidt mensen op in regeneratieve gebiedsontwikkeling

Sanne Kruijt

Sanne Kruijt

Sanne Kruijt

Akademie van Plaats

Facilitator en procesontwerper van multi-stakeholder processen binnen de voedsel- en landbouwsector. Ze is medeoprichter van the Regeneration Academy in Zuid-Spanje en heeft gewerkt bij Commonland, C02l Farming, Wide Open Agriculture en de Universiteit van Amsterdam

Wiendelt Hooijer

Wiendelt Hooijer

Wiendelt Hooijer

Akademie van Plaats

Film- en documentairemaker, kan het verhaal van het gebied destilleren en in beeld brengen. Doceert hoe je zelf het verhaal van het gebied kan maken

Rense Bos

Rense Bos

Rense Bos

Akademie van Plaats

Expert blended finance en governance. Ondersteunt gemeenschappen met de besluitvorming, het maken van financiële strategien en verbinden van investeringen, subsidies en giften

Martine Verweij

Martine Verweij

Martine Verweij

Nieuwe Kompas

MVI Topsector Energie. Expert opstellingen, begeleidt gebiedsprocessen en gebiedsopstellingen en verbindt gebieden en gemeenschappen met Topsector Energie (en andere Topsectoren), met ministeries en de institutionele wereld in de bredere zin

Dieter van den Broeck

Dieter van den Broeck

Dieter van den Broeck

Oogst van Morgen

Expert landschapsherstel vanuit Commonland. Combineert laatste inzichten vanuit Theory U met het 4-Returns model. Internationale ervaring over gebiedsprocessen