place is the home to

life

Leren voor regeneratie

Programma’s

Akademie van Plaats verbindt samenleving en landschap, stad en land, en de mens met natuur

Ze specialiseert zich in gebiedsgebonden processen, kennis, onderwijs en transities. Daarbij werken we volgens uitgangspunten en instrumenten voor regeneratieve ontwikkeling van plek, samenleving en onszelf. We bieden programma’s aan voor boeren, burgerinitiatieven, overheden, organisaties, financiers, studenten, onderzoeker, procesbegeleiders en initiatiefnemers.

VERDER PRATEN?

We werken graag samen met organisaties aan een gezonder en veerkrachtige samenleving.
Neem contact op om de mogelijkheden te onderzoeken